Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Almindelige forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos ALSLINJEN.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 14. januar 2022.

Almindelige forretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter ALSLINJENs Almindelige Forretningsbetingelser, som kan læses på alslinjen.dk. I tillæg hertil gælder nærværende befordringsbestemmelser for dit ophold ombord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra den 18. december 2018.

Befordringsbestemmelser

Passagerrettigheder

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje
Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse fra den 18. december 2012.

I teksten her til højre finder du et link til et resumé af den samlede tekst.